vpred 40. výročie založenia ZSF, známka s prítlačovým kupónom vpred
40. výročie založenia ZSF,
známka s prítlačovým kupónom
Katalógové číslo: 453
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Rytec známky: Miloš Ondráček
Deň vydania: 29.4.2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 32,5 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 200 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Dušan Grečner
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Grečner
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava a Kníhtlač Zohor
Spôsob tlače: oceľotlač, kníhtlač, ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 29. 4. 2009 poštovú známku "40. výročie založenia ZSF, známka s prítlačovým kupónom". Označenie T2 50g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku.
Hlavným motívom známky je znázornenie Slovenska ako známkovej krajiny pod filatelistickou lupou s pozadím mapy Európy.
Poštovú známku rozmerov 32,5 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 kupónmi.
Prítlač na kupónoch je venovaná 40. výročiu Zväzu slovenských filatelistov. Námetom kupónu je logo ZSF.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Dušan Grečner. Autorom oceľorytiny známky je Miloš Ondráček.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 29. 4. 2009 s domicilom Bratislava. Motívom FDC je portrét J. E. Graya s pozadím zúbkomera a ukážkami filatelistických priesvitiek. Motívom FDC pečiatky je jeden z najstarších vzorov filatelistických pečiatok.
Autorom výtvarného návrhu FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Dušan Grečner. Rytcom FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava a tlačiareň Kníhtlač, Zohor kombináciou viacerých techník: oceľotlače, kníhtlače a ofsetu. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 29. 4. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009