vpred 452 - Osobnosti - Aurel Stodola (1859 – 1942) vpred
Osobnosti - Aurel Stodola (1859 - 1942)
Katalógové číslo: 452
Autor výtvarného návrhu známky: Ivan Schurmann
Deň vydania: 17.4.2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Ivan Schurmann
Rytina FDC: Arnold Feke
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ivan Schurmann
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 17. 4. 2009 poštovú známku "Osobnosti - Aurel Stodola (1859 - 1942)" v nominálnej hodnote 0,33 € (10,00 Sk).Hlavným motívom známky je portrét Aurela Stodolu.
Poštovú známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 17. 4. 2009 s domicilom Liptovský Mikuláš. Motívom FDC je parná turbína zakomponovaná do liptovskej krajiny. Motívom FDC pečiatky je faksimile podpisu Aurela Stodolu.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Ivan Schurmann. Rytcom FDC je Mgr. art. Arnold Feke. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 4. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009