vpred 451 - Šport - Bojové umenia vpred
Šport - Bojové umenia
Katalógové číslo: 451
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Deň vydania: 13.3.2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Igor Piačka
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 13. 3. 2009 poštovú známku "Šport - Bojové umenia" v nominálnej hodnote 0,60 € (18,00 Sk).
Hlavným motívom známky je karatista, ako "zástupca" všetkých bojových umení. Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 13. 3. 2009 s domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazení dvaja karatisti pri športovom zápolení. Motívom FDC pečiatky je detail rúk športovca pri športovom pozdrave.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal Igor Piačka.
Rytcom FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 13. 3. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009