vpred 450 - Veľká noc 2009 - Kraslice vpred
Veľká noc 2009 - Kraslice
Katalógové číslo: 450
Autor výtvarného návrhu známky: Júlia Piačková
Deň vydania: 27.2.2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 700 000 ks
Výtvarný návrh FDC: Júlia Piačková
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Júlia Piačková
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 2. 2009 poštovú známku "Veľká noc 2009 - Kraslice" v nominálnej hodnote 0,33 € (10,00 Sk).
Hlavným motívom známky je veľkonočná kraslica.
Poštovú známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 2. 2009 s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený typický veľkonočný motív, ktorým sú vajíčka spolu s korbáčom ozdobeným farebnými stuhami. Motívom FDC pečiatky je štylizovaná veľkonočná stužka.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal Júlia Piačková.
FDC vytlačila viacfarebným ofsetom tlačiareň TAB, s.r.o.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 2. 2009 až do odvolania.

 

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009