spä? 445 Kostol sv. Egídia v Iliji vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kostol sv. Egídia v Iliji
Katalógové číslo: 445
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 mil.
Autor motívu na FDC: Igor Benca
Rytec FDC: Bohumil Šneider
Návrh na FDC pečiatku: Igor Benca
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Egídia v Iliji“ v nominálnej hodnote 0,66 € (20,00 Sk).
Hlavným motívom známky je reliéfna výzdoba ľavej časti ústupkového portálu románskeho kostola s akcentom na ornament hlavíc.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je doc. Igor Benca, akad. mal..
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Banská Bystrica a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazený pohľad na siluetu kostola z juhovýchodu. Na FDC pečiatke je zobrazený detail so zvieracím motívom z hlavice stĺpu kostola. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je doc. Igor Benca, akad. mal.. Autorom rytiny FDC je Bohumil Šneider.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009