vpred 462 - Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá vpred
Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá

Cena ministra za rok 2009
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo: 462
Autor výtvarného návrhu známky: Róbert Jančovič
Rytina známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 23. 10. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom
Rozmery známky: 30,5 mm x 44,5 mm
Náklad známok: 75 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Róbert Jančovič
Rytina známky: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Róbert Jančovič
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 23. 10. 2009 poštovú známku "Ochrana prírody – Salamandra škvrnitá" nominálnej hodnoty 1,10 € (33 Sk).    
Známka vychádza v upravenom tlačovom liste, spolu so známkou "Korytnačka močiarna", vytlačeného technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom. Rozmery známky sú 30,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku). Známku vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. ako UTL so 6 známkami.
Hlavným motívom známky je salamandra škvrnitá s pozadím symbolov (slnko, voda, zem, vzduch), ktoré sú znakovo farebne stvárnené.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s  pečiatkou FDC s  dátumom 23. 10. 2009 s domicilom Streda nad Bodrogom. Na FDC sú znázornené tri salamandry v prostredí náznaku delenia buniek. Námetom FDC pečiatky je detail hlavy živočícha. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – oceľotlač z plochých platní.
Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Róbert Jančovič, autorom oceľorytiny známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 23. 10. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009