vpred 463 - Vianoce 2009 – Zimný motív vpred
Vianoce 2009 – Zimný motív
Katalógové číslo: 463
Autor výtvarného návrhu známky: Kristína Pútecová
Autor grafického dizajnu známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 11. 11. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 2 200 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Andrej Drgala
Rytina FDC: Ján Skrisa
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Anna Krajčirovičová
Grafický návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 11. 11. 2009 poštovú známku "Vianoce 2009 – Zimný motív" nominálnej hodnoty 0,40 € (12,00 Sk).   
Známku s rozmermi 26,5 mm x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Hlavným motívom známky je korčuliarka na ľade.
Výtvarný návrh bol vybraný ako víťazný v súťaži, ktorá bola vyhlásená k vydaniu tejto známky. Autorkou výtvarného návrhu je Kristína Pútecová, študentka Základnej umeleckej školy v Pezinku, autorom grafickej úpravy známky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 11. 11. 2009 a domicilom Bratislava. Na prítlači je zobrazená štylizovaná postava lyžiara s pozadím ihličnatého stromčeka. Motívom FDC pečiatky je snehuliak so snehovou vločkou. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – oceľotlač z plochých platní.
Autorom výtvarného návrhu FDC je Andrej Drgala (detská súťaž), autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Ján Skrisa. Autorkou výtvarného návrhu FDC pečiatky je Anna Krajčirovičová (detská súťaž), autorom grafickej úpravy FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku 11. 11. 2009 až do odvolania.

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009