vpred 464 - Umenie - Ján Mudroch, Žena s čiernym klobúkom, 1940 vpred
Umenie - Ján Mudroch, Žena s čiernym klobúkom, 1940

Cena ministra za rok 2009
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo: 464
Autor grafickej úpravy známky: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 27. 11. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 44,5 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 11. 2009 poštovú známku "Umenie – Ján Mudroch (1909 – 1968)" nominálnej hodnoty 1,20 € (36,00 Sk), v náklade 80 000 ks známok.
Na známke je prezentovaný obraz od Jána Mudrocha "Žena s čiernym klobúkom" z roku 1940, nachádzajúci sa v zbierkovom fonde SNG.
Grafickú úpravu známky a päťfarebnú ryteckú transkripciu diela vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik.
Známku s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 11. 2009 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazené dielo od Jána Mudrocha „Dievčatko s klobúkom“ nachádzajúce sa v zbierkovom fonde Poštového múzea (v ryteckej transkripcii od akad. mal. Rudolfa Cigánika). Motívom FDC pečiatky je perokresba podľa obrazu „Cudzia ruža“ od J. Mudrocha.
FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 11. 2009 až do odvolania.

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009