vpred 464 - Umenie – Cyprián Majerník (1909 – 1945) vpred
Umenie – Cyprián Majerník, Don Quijote, 1943

Cena ministra za rok 2009
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo: 465
Autor grafickej úpravy známky: František Horniak
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 27. 11. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 44,5 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Rytina FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 11. 2009 poštovú známku "Umenie – Cyprián Majerník, Don Quijote, 1943" nominálnej hodnoty 1,20 € (36,00 Sk), v náklade 80 000 ks známok.
Na známke je prezentovaný obraz od Cypriána Majerníka "Don Quijote" z roku 1943, nachádzajúci sa v zbierkovom fonde SNG.
Grafickú úpravu známky a päťfarebnú ryteckú transkripciu diela vytvoril František Horniak.
Známku s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových  listoch so 4 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 11. 2009 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazená kresba Dona Quijota nachádzajúca sa na pozvánke Umeleckej besedy z roku 1938 (v ryteckej transkripcii od Františka Horniaka). Motívom FDC pečiatky je kresba podľa obrazu "Klaun" od C. Majerníka.
FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 11. 2009 až do odvolania.

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009