vpred 466 - Deň poštovej známky – Louis Braille (1809 – 1852)
Deň poštovej známky – Louis Braille (1809 – 1852)
Katalógové číslo: 466
Autor výtvarného návrhu známky: Ľubomír Paľo
Autor grafického dizajnu známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 4. 12. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Auror výtvarného návrhu FDC: Ľubomír Paľo
Rytina FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ľubomír Paľo
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 4. 12. 2009 poštovú známku (s kupónom) "Deň poštovej známky – Louis Braille (1809 – 1852)" nominálnej hodnoty 0,70 €.
Motívmi známky sú dva portréty L. Brailla – jeden z profilu a druhý (štylizovaný) z čelného pohľadu. Na kupóne sú v grafickej skratke znázornené pravidlá zápisu Braillovho písma.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Ľuboslav Paľo. Autorom grafickej úpravy známky a výtvarného návrhu kupónu je akad. mal. Vladislav Rostoka.
Známku s rozmermi 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) s kupónom, vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 4. 12. 2009 a domicilom Bratislava. Motívom FDC sú ruky "čítajúce" Braillovo písmo. Motívom FDC pečiatky sú iniciály "LB" umiestnené v štylizovanom stvárnení oka. Autorom výtvarného návrhu FDC je Ľuboslav Paľo, autorom oceľorytiny FDC je akad. mal. Martin Činovský. Autorom výtvarného návrhu FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 4. 12. 2009 až do odvolania.

FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009