467 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi
Katalógové číslo: 467
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Rytina známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 4. 1. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácií s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22,7 mm x 27,2 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Rytina FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 4. 1. 2010 poštovú známku "Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi" nominálnej hodnoty 0,60 €.
Na známke je zobrazený relikviárový kríž z kostola Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Novej Vsi, na konci ktorého sú umiestnené symboly štyroch evanjelistov.
Známku s rozmermi 22,2 x 27,2 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 100 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 4. 1. 2010 a domicilom Spišská Nová Ves. Na FDC je zobrazený gotický portál kostola. Motívom FDC pečiatky sú hodiny z veže kostola.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič. Autorom oceľorytiny známky a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec.
FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 4. 1. 2010 až do odvolania.

FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010