vzad 468 - Zimné	olympijské hry 2010 Vancouver vpred
Zimné olympijské hry 2010 Vancouver
Katalógové číslo: 468
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Deň vydania: 15. 1. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,4 mm x 27,2 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Uchnár
Rytina FDC: Arnold Feke
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Uchnár
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 15. 1. 2010 poštovú známku "Zimné olympijské hry 2010 Vancouver" nominálnej hodnoty 1,00 €.
Na známke sú zobrazení bobisti roztláčajúci štvorbob.
Známku s rozmermi 44,4 x 27,2 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 15. 1. 2010 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený štvorbob s bobistami pri jazde bobovou dráhou. Motívom FDC pečiatky sú v grafickej skratke znázornení bobisti roztláčajúci štvorbob pri pohľade zhora.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je Mgr. art. Peter Uchnár.
FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 1. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010