vzad 469 - Prezident SR vpred
Prezident SR
Katalógové číslo: 469
Autor výtvarného návrhu známky: Ivan Schurmann
Rytina známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 29. 1. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22,5 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Ivan Schurmann
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ivan Schurmann
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 29. 1. 2010 poštovú známku "Prezident SR" nominálnej hodnoty 0,40 €.
Motívom známky je portrét súčasného prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Známku s rozmermi 22 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 100 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 29. 1. 2010 a domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazené plastiky Bakchusa a Ceres zo sochárskej výzdoby schodiska Prezidentského paláca. Námetom FDC pečiatky je podpis I. Gašparoviča spolu so štátnym znakom SR. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Ivan Schurmann. Autorom oceľorytiny známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 29. 1. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010