vzad 470 - Veľká noc 2010 vpred
Veľká noc 2010
Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála
Katalógové číslo: 470
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Deň vydania: 26. 2. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 800 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Grečner
Rytina FDC: Vieroslav Ondrejička
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Grečner
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 26. 2. 2010 poštovú známku "Veľká noc 2010: Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála" nominálnej hodnoty 0,40 €. Hlavným motívom známky je polpostava Krista spolu s iniciálou T-e igitur z Bratislavského misála.
Známku s rozmermi 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 26. 2. 2010 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený gotický svietnik z Dómu sv. Martina v Bratislave. Námetom FDC pečiatky je iniciála "M", takisto z Bratislavského misála. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Dušan Grečner. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Vieroslav Ondrejička. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 26. 2. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010