vzad 471 - Matúš Čák Trenčiansky (1260-1321) vpred
Matúš Čák Trenčiansky (1260-1321)
Katalógové číslo: 471
Autor výtvarného návrhu známky: Edita Balážová
Deň vydania: 12. 3. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 37,5 mm x 37,5 mm
Náklad známok: 490 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Edita Balážová
Autor grafického dizajnu FDC: Adrián Ferda
Rytina FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Edita Balážová
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 12. 3. 2010 poštovú známku "Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)" nominálnej hodnoty 0,70 €. Hlavným motívom známky je trojštvrťová postava Matúša Čáka Trenčianskeho s mečom.
Známku s rozmermi 37,5 x 37,5 mm, vrátane perforácie, vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 35 známkami. Autorkou výtvarného návrhu známky vo forme keramickej glazovanej kachlice s portrétom Matúša Čáka je Mgr. art. Edita Balážová, na základe grafickej predlohy trenčianskeho národovca 19. storočia Ľudovíta Stareka. Grafickú úpravu známky, s použitím štruktúry terakotovej kachlice pred vypálením, realizoval Adrián Ferda.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 12. 3. 2010 a domicilom Trenčín. Motívom FDC je stredoveký rytier na koni držiaci zástavu s nápisom "TERRA MATHEI" (Matúšova zem), ktorý E. Balážová navrhla v technike škrabanej omietky – sgrafita. Námetom FDC pečiatky od tej istej umelkyne je meč so stredovekým dekorom. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 12. 3. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010