vzad 472 - 400. výročie konania Žilinskej synody vpred
400. výročie konania Žilinskej synody

Cena ministra za rok 2010
( Najkrajšia známka roka - Najlepšia rytina )

Katalógové číslo: 472
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka Dušan Kállay
Rytina známky a hárčeka: Martin Činovský
Deň vydania: 30. 3. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 85 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Rytina FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 30. 3. 2010 poštovú známku "400. výročie konania Žilinskej synody" nominálnej hodnoty 1,10 €. Známka vyšla vo forme hárčeka vytlačeného technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom. Rozmery známky sú 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku). Hárček vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. na tlačovom liste s 1 známkou.
Na hárčeku je zobrazená časť tzv. Thurzovho oltára z kostola v Necpaloch, ktorý vznikol na základe objednávky organizátora Žilinskej synody Juraja Thurzu. Na známke je zobrazený Boh Otec so Synom a Duchom Svätým spolu s Adamom v symbolickom prepojení deklarujúcom evanjelické vierovyznanie. V spodnej časti hárčeka je znázornená dobová rytina Žiliny.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 30 3. 2010 a domicilom Bratislava. Motívom FDC je portrét palatína Juraja Thurzu. Námetom FDC pečiatky je symbol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Dušan Kállay, autorom oceľorytiny známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Martin Činovský. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 30. 3. 2010 až do odvolania.
FDC 10/472
Obsah 1993-2010
Rok 2010