vzad 473 - Osobnosti: Milan Hodža (1878-1944) vpred
Osobnosti: Milan Hodža (1878-1944)
Katalógové číslo: 473
Autor výtvarného návrhu známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 16. 4. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 300 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Rytina FDC: Ján Skrisa
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 16. 4. 2010 poštovú známku "Osobnosti: Milan Hodža (1878 – 1944)" nominálnej hodnoty 0,40 €. Hlavným motívom známky je čiernobiela fotografia, na ktorej je zobrazený Milan Hodža - predseda vlády ČSR (1935).
Známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 16. 4. 2010 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom prítlače na FDC je portrét Milana Hodžu ako poslanca uhorského snemu, zobrazený v centre jeho monogramu (spolu s faksimile podpisu). Námetom FDC pečiatky je monogram "MH" nachádzajúci sa na oficiálnom liste predsedu vlády. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Ján Skrisa. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 16. 4. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010