vzad 474 - EUROPA 2010: Detské knihy vpred
EUROPA 2010: Detské knihy
Katalógové číslo: 475
Autor motívu známky: Albín Brunovský
Autor grafického dizajnu známky: Daniel Brunovský
Deň vydania: 4. 5. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 200 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Albín Brunovský
Rytina FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Daniel Brunovský
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 4. 5. 2010 poštovú známku "EUROPA 2010: Detské knihy" nominálnej hodnoty 0,90 €.
Hlavným motívom známky je ilustrácia "Meluzína Jozefína" od Albína Brunovského (z Modrej knihy rozprávok), zobrazujúca Bratislavský hrad obklopený štyrmi rozprávkovými bytosťami.
Známku rozmerov 26,5 x 44,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravenom tlačovom liste s 8 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 4. 5. 2010 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom prítlače na FDC je ilustrácia "Hlava s korábom (Španielsky kráľ)" z frontispice Modrej knihy rozprávok. Námetom FDC pečiatky sú rozprávkové hviezdičky z tej istej knihy. Autorom grafickej úpravy známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Daniel Brunovský. Autorom oceľorytiny FDC je akad. mal. Martin Činovský. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 4. 5. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010