vzad 476 -Krásy našej vlasti - Zámok Topoľčianky vpred
Krásy našej vlasti
Zámok Topoľčianky
Katalógové číslo: 476
Výtvarný návrh známky: Igor Benca
Rytina známky: František Horniak
Deň vydania: 18. 6. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Rytina FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 18. 6. 2010 poštovú známku „Krásy našej vlasti: Zámok Topoľčianky“ nominálnej hodnoty 0,40 €.
Hlavným motívom známky je čelný pohľad na zámok.
Známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 18. 6. 2010 a domicilom Topoľčianky. Hlavným motívom prítlače na FDC sú dvaja kupidovia bojujúci o srdce. Námetom FDC pečiatky je anjel s tamburínou z kupoly zámku. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Igor Benca. Autorom oceľorytiny známky a FDC je František Horniak. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 6. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010