vzad 477 -Krásy našej vlasti - Zámok Betliar vpred
Krásy našej vlasti
Zámok Betliar
Katalógové číslo: 477
Výtvarný návrh známky: Júlia Piačková
Rytina známky: Arnold Feke
Deň vydania: 18. 6. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná ocľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Júlia Piačková
Rytina FDC: Arnold Feke
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Júlia Piačková
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 18. 6. 2010 poštovú známku "Krásy našej vlasti: Kaštieľ Betliar" nominálnej hodnoty 0,40 €.
Hlavným motívom známky je pohľad na kaštieľ spolu s časťou záhrady. Známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 18. 6. 2010 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom prítlače na FDC je socha okrídlenej Psyché, ktorá stojí v strede fontány umiestnenej pred kaštieľom. Námetom FDC pečiatky je poľovnícky motív. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Júlia Piačková. Autorom oceľorytiny známky a FDC je Mgr. art. Arnold Feke. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 6. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010