478 - Sv. Sedempočetníci: Sv. Gorazd

 

vzad 478 - Sv. Sedempočetníci: Sv. Gorazd vpred
Sv. Sedempočetníci: Sv. Gorazd
Katalógové číslo: 478
Výtvarný návrh známky: Karol Felix
Rytina známky: František Horniak
Deň vydania: 27. 7. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 120 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Rytina FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 7. 2010 poštovú známku „Sv. Sedempočetníci: Sv. Gorazd“ nominálnej hodnoty 0,60 €.
Hlavným motívom známky je portrét sv. Gorazda.
Známku rozmerov 26,5 x 44,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravenom tlačovom liste s trojicou známok sv. Gorazd, oddelenou od seba dvomi kupónmi, na ktorých sú znázornení sv. Cyril a Sv. Metod a dvojicou známok sv. Kliment, oddelenou od seba tromi kupónmi, na ktorých sú znázornení sv. Sáva, sv. Angelár a sv. Naum. Známky s kupónmi sú na tlačovom liste rozmiestnené v dvoch horizontálnych registroch.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 7. 2010 a domicilom Močenok. Hlavným motívom prítlače na FDC sú ruky prinášajúce písmo (hlaholiku). Námetom FDC pečiatky je portrét Ježiša Krista. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. Autorom oceľorytiny známky a FDC je František Horniak. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 7. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010