vzad 480 - Hrad Topoľčany: známka s prítlačovým kupónom vpred
Hrad Topoľčany: známka s prítlačovým kupónom
Katalógové číslo: 480
Výtvarný návrh známky: Igor Benca
Deň vydania: 17. 9. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Rytina FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ľubomír Žálec
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 17. 9. 2010 poštovú známku „Hrad Topoľčany: známka s prítlačovým kupónom“ nominálnej hodnoty 0,40 €.
Hlavným motívom známky je pohľad na časť opevnenia hradu spolu so stupňovito ukončenou vežou. Známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 kupónmi.
Prítlač na kupónoch je venovaná 70. výročiu založenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Námetom kupónu je logo ústavu. Na pravom okraji UTL je zobrazená geologická mapa Slovenskej republiky.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 17. 9. 2010 a domicilom Topoľčany. Hlavným motívom prítlače na FDC je rekonštrukcia pôvodného stavu hradu z 13. storočia. Námetom FDC pečiatky je voľná interpretácia erbu mesta Topoľčany. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Igor Benca. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 9. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010