vzad 481 - Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou vpred
Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou
Katalógové číslo: 481
Výtvarný návrh známky: Karol Felix
Deň vydania: 8. 10. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 27,2 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 200 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 500 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 8. 10. 2010 poštovú známku „Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou“ nominálnej hodnoty 1,00 €.
Hlavným motívom známky je kanopa - pohrebná nádoba v starovekom Egypte zo zbierok Archeologického múzea SNM. Známku rozmerov 27,2 x 44,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácií s ofsetom vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami. Známky sú rozmiestnené do dvoch štvorblokov, medzi ktorými je v strede vyobrazená hlava egyptského hodnostára z reliéfov hrobiek 18. dynastie v Thébach.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 8. 10. 2010 a domicilom Bratislava. Prítlač na FDC tvorí grafika z voľnej tvorby umelca. Námetom FDC pečiatky je hlava faraóna z profilu. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. Autorom oceľorytiny známky je František Horniak.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 8. 10. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010