vzad 484 - Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála vpred
Vianoce 2010:
Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála
Katalógové číslo: 484
Výtvarný návrh známky: Kamila Štanclová
Deň vydania: 12. 11. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 1 800 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Kamila Štanclová
Rytina FDC: Arnold Feke
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Kamila Štanclová
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 12. 11. 2010 poštovú známku „Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála“ nominálnej hodnoty 0,40 €.
Hlavným námetom známky je iniciála „P“ (Puer natus est), z Bratislavského misála, (zač. 14. st.) s motívom narodenia Krista.
Známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 12. 11. 2010 a domicilom Bratislava. Prítlač na FDC tvorí spodná časť strany rukopisu s motívom bájneho vtáka fénixa. Námetom FDC pečiatky je iniciála „a“ z tej istej strany rukopisu. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Kamila Štanclová. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Arnold Feke. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 12. 11. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010