vzad 485 - Umenie: Gotická nástenná maľba v Spišskej Kapitule, po 1310 vpred
Umenie
Gotická nástenná maľba v Spišskej Kapitule, po 1310
Katalógové číslo: 485
Grafická úprava známky: Rudolf Cigánik
Rytina známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 26. 11. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 26. 11. 2010 poštovú známku „Gotická nástenná maľba“ nominálnej hodnoty 1,20 €. Na známke je prezentovaná časť stredovekej nástennej maľby, ktorá znázorňuje detail z korunovácie Karola Róberta za uhorského kráľa (kľačiaci kastelán Spišského hradu František Tomáš Semsay s mečom v ruke), z katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Grafickú úpravu známky a päťfarebnú ryteckú transkripciu diela vytvoril akad. mal Rudolf Cigánik. Známku s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou päťfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 26. 11. 2010 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený detail z nástennej maľby - Panna Mária sediaca na tróne so žehnajúcim Ježišom-dieťaťom na rukách, v ryteckej transkripcii od akad. mal. Rudolfa Cigánika. Motívom FDC pečiatky je štít s erbom Karola Róberta, takisto z nástennej maľby. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 26. 11. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010