vzad 486 - Umenie: Gotická madona z Ľubice vpred
Umenie
Gotická madona z Ľubice
Katalógové číslo: 486
Grafická úprava známky: František Horniak
Rytina známky: František Horniak
Deň vydania: 26. 11. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
Rytina FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s. vydala 26. 11. 2010 poštovú známku „Gotická madona z Ľubice“ nominálnej hodnoty 1,20 €.
Na známke je prezentovaná polpostava madony odetej v zlatom plášti s dieťaťom na rukách z dielne Majstra Pavla z Levoče, situovaná vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici. Grafickú úpravu známky a šesťfarebnú ryteckú transkripciu diela vytvoril František Horniak.
Známku s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou šesťfarebnej oceľotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 26. 11. 2010 a domicilom Ľubica. Na FDC je zobrazená celá postava madony s dieťaťom na rukách a dvoma anjelmi pri nohách, v ryteckej transkripcii od Františka Horniaka. Motívom FDC pečiatky je gotické rozetové okno kostola. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 26. 11. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010