vzad 487 - Boj proti HIV vpred
Boj proti HIV
Katalógové číslo: 487
Výtvarný návrh známky: Róbert Jančovič
Deň vydania: 1. 12. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 300 000 ks
Rytina FDC: Róbert Jančovič
Rytina FDC: Vieroslav Ondrejička
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Róbert Jančovič
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 1. 12. 2010 poštovú známku „Boj proti HIV“ nominálnej hodnoty 0,40 €. Ústredným motívom známky je vírus HIV v podobe červenej stužky na pozadí deliacich sa buniek tohto zhubného ochorenia.
Známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 1. 12. 2010 a domicilom Bratislava. Prítlač na FDC tvorí zväčšený vírus (obsahujúci symboliku fenoménov súvisiacich s ochorením AIDS) s výčnelkami, ktoré vystreľuje do okolia. Námetom FDC pečiatky je symbolika ochorenia stvárnená vo výtvarnej skratke. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Robert Jančovič. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Vieroslav Ondrejička.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 12. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010