vzad 488 - Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)
Deň poštovej známky
Karol Ondreička (1944 – 2003)
Katalógové číslo: 488
Výtvarný návrh známky: Martin Činovský
Rytina známky: Martin Činovský
Deň vydania: 3. 12. 2010
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 450 000 ks
Rytina FDC: Martin Činovský
Rytina FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 3. 12. 2010 poštovú známku (s kupónom) "Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 – 2003)" nominálnej hodnoty 0,70 €.
Hlavným motívom známky je portrét akad. mal. Karola Ondreičku spolu s detailom jednej z jeho ilustrácií knihy "Báje a mýty starých Slovanov". Na kupóne je zobrazená oceľorytinová transkripcia ďalšieho autorovho diela „Zázračný dážď pri Hrone“, ktoré bolo vydané v roku 1997 vo forme poštovej známky.
Známku s rozmermi 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) s kupónom, vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 3. 12. 2010 a domicilom Bratislava. Motívom FDC je graficky spracovaná olejomaľba K. Ondreičku. Motívom FDC pečiatky je faksimile podpisu K. Ondreičku.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky, ako aj oceľorytiny známky a líniovej rozkresby FDC je akad. mal. Martin Činovský. Autorom oceľorytiny kupónu je František Horniak.
FDC vytlačila TAB, s.r.o., Bratislava. Technika tlače: intaglio – líniová tlač z hĺbky plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 12. 2010 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2010