489 - Medzinárodný rok chémie

 

489 - Medzinárodný rok chémie vpred
Medzinárodný rok chémie
Katalógové číslo: 489
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Deň vydania: 17. 1. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 17. 1. 2011 poštovú známku „Medzinárodný rok chémie“ (s kupónom) nominálnej hodnoty 0,80 €.
Na poštovej známke žlto-modrej farebnosti sú zobrazené kalotove modely oxidu uhličitého (CO2) a vody (H2O), dve základné chemické zlúčeniny, ktoré sa podieľajú na prírodnej bezodpadovej reakcii – fotosyntéze. Na kupóne je zobrazené logo Medzinárodného roku chémie. Známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 17. 1. 2011 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom prítlače na FDC je schematické zobrazenie priebehu fotosyntézy. Námetom FDC pečiatky je fullerén – jedna z viacerých allotropických foriem uhlíka. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Igor Benca.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – viacfarebný ofset.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 1. 2011 až do odvolania

 
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2011