vzad 490 - Medzinárodný rok chémie vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska
Kostol sv. Juraja vo Sv. Jure
Katalógové číslo: 490
Autor výtvarného návrhu známky: Róbert Jančovič
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 28. 1. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22,0 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Róbert Jančovič
Rytina FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Róbert Jančovič
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 28. 1. 2011 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Sv. Jure“ nominálnej hodnoty 0,70 €.
Na poštovej známke je zobrazené súsošie znázorňujúce sv. Juraja sediaceho na koni, ktorý kopijou zabíja draka (z kamenného renesančného oltára Kostola sv. Juraja vo Sv. Jure). Známku rozmerov 22 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 28. 1. 2011 a domicilom Svätý Jur. Hlavným motívom prítlače na FDC je umučenie sv. Šebastiána z polkruhového medailónu nachádzajúcom sa na najvyššej časti oltára. Námetom FDC pečiatky je detail kalicha, tiež z predmetného oltára.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Robert Jančovič. Autorom oceľorytiny známky a FDC je akad. mal. Martin Činovský.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače - jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 28. 1. 2011 až do odvolania.

 
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2011