vzad 491 - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny vpred
20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny
Katalógové číslo: 491
Autor výtvarného návrhu známky: Barnabás Baticz
Deň vydania: 11. 2. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,4 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 400 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Róbert Jančovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Róbert Jančovič
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Náklad FDC: 3 400 ks

Slovenská pošta, a. s. vydala 11. 2. 2011 poštovú známku „20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny“ nominálnej hodnoty 0,90 €.
Na poštovej známke sú zobrazené dve otvorené dlane, ktoré vyjadrujú názov spoločenstva štyroch stredoeurópskych krajín (Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika a Slovenská republika), zoskupených vo Vyšehradskej skupine, pričom jedna otvorená dlaň je s prstami v tvare písmena V a druhá so štyrmi zdvihnutými prstami. Na dlaniach sú zobrazené arabské číslice čísla 20 vyjadrujúce 20. výročie založenia tejto skupiny. Prsty pomaľované štyrmi rôznymi farbami – bielou, modrou, červenou a zelenou, stvárňujú národné farby zástav participujúcich štátov.
Známku rozmerov 44,4 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. na upravených tlačových listoch s 8 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 11. 2. 2011 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom prítlače na FDC je grafické znázornenie textového symbolu V4, ktoré je vytvorené červenou, zelenou, modrou a bielou stužkou, obkolesenou žltými hviezdami na modrom pozadí. Námetom FDC pečiatky je piktogram krajín Vyšehradskej skupiny.
Autorom výtvarného návrhu známky je maďarský autor Barnabás Baticz. Autorom výtvarného návrhu FDC, a FDC pečiatky je akad. mal. Robert Jančovič. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače - viacfarebný ofset.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 11. 2. 2011 až do odvolania.

 
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2011