vzad 492 - Veľká noc 2011: Ľudový motív vpred
Veľká noc 2011: Ľudový motív
Katalógové číslo: 492
Autor výtvarného návrhu známky: Júlia Piačková
Deň vydania: 4. 3. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Júlia Piačková
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Júlia Piačková
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Náklad FDC: 3 400 ks

Slovenská pošta, a. s. vydala 4. 3. 2011 poštovú známku „Veľká noc 2011: Ľudový motív“ nominálnej hodnoty 0,40 €.
Na poštovej známke je vyobrazený veľkonočný baránok vo forme tradičného ľudového cukrárstva s polevou zo šľahaných bielkov, s červenou stužkou okolo krku.
Známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 4. 3. 2011 a domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazené veľkonočné cukrovinky v tvare kuriatok a zajačikov s farebnými stužkami. Motívom FDC pečiatky je štylizovaná veľkonočná stužka. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Júlia Piačková.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – viacfarebný ofset.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 4. 3. 2011 až do odvolania.

 
FDC
Obsah 1993-2010
Rok 2011