495 - Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa

 

vzad 495 - Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa vpred
Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa
Katalógové číslo:  495
Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 15. 4. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 90 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Rytina FDC: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s. vydala 15. 4. 2011 poštovú známku „Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa“ nominálnej hodnoty 1,10 €.
Na poštovej známke je vyobrazený stalagnát z centrálnej časti ľadovej jaskyne.
Známku rozmerov 30,5 x 44,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 6 známkami. V strede UTL sa nachádza medzihárčie zobrazujúce pohľad na zaľadnené útvary jaskyne. V hornej časti UTL je zobrazené logo Svetového dedičstva UNESCO.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 15. 4. 2011 a domicilom Dobšinská ľadová jaskyňa. Na FDC je zobrazený stalaktit z vnútorných priestorov jaskyne. Motívom FDC pečiatky je mapa jaskyne v linkách.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky, ako aj oceľorytiny známky a FDC je akad. mal. Martin Činovský. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 4. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011