vzad 496 - Blahorečenie pápeža Jána Pavla II. vpred
Blahorečenie pápeža Jána Pavla II.
Katalógové číslo:  496
Autor výtvarného návrhu známky: Jozef Baláž
Autor grafickej úpravy známky: Martin Činovský
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 29. 4. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 27,2 mm x 34,2 mm
Náklad známok: 100 000 ks
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Rytina FDC: František Horniak
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 500 ks

Slovenská pošta, a.s., vydala 29. 4. 2011 poštovú známku „Blahorečenie Jána Pavla II.“ nominálnej hodnoty 0,40 €.
Známka vychádza pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II., ktoré sa uskutočnilo 1. mája 2011 vo Vatikáne. Na poštovej známke je vyobrazený portrét pápeža Jána Pavla II. so žehnajúcou pravicou.
Známku rozmerov 27,2 x 34,2 mm vrátane perforácie (na výšku) technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačovom liste so štyrmi známkami. Dve vertikálne spojené dvojice známok sú od druhej rovnakej dvojice oddelené kupónom s motívom časti pápežskej berly (ukrižovaný Kristus). V dolnej časti hárčeka je umiestnený nápis „BEATIFICATIO SERVI DEI IOANNIS PAVLI II.“ spolu s pápežským erbom.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 29. 4. 2011 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený pôdorys Baziliky sv. Petra s Námestím sv. Petra. Motívom FDC pečiatky sú dve ruky spojené v modlitbe.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Jozef Baláž. Autorom grafickej úpravy známky a tlačového listu, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Martin Činovský. Autorom oceľorytiny známky, kupónu a FDC je František Horniak.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – oceľotlač z plochej platne. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 29. 4. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011