497 - EUROPA 2011: Lesy – Národný park Poloniny

 

vzad 497 - EUROPA 2011: Lesy – Národný park Poloniny vpred
EUROPA 2011: Lesy – Národný park Poloniny
Katalógové číslo:  497
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 6. 5. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Karol Felix
Autor rytiny FDC: František Horniak
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 6. 5. 2011 poštovú známku "EUROPA 2011: Lesy – Národný park Poloniny" nominálnej hodnoty 0,90 €.
Hlavným motívom známky je kmeň starého buka z rezervácie Stužica, ktorá je jedným z najvýznamnejších chránených území na Slovensku, pretože sa tu nachádzajú najzachovalejšie pralesovité lesné porasty.
Známku rozmerov 26,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačovom liste s ôsmimi známkami. V spodnej časti tlačového listu je umiestnené logo Medzinárodného roka lesov 2011.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 6. 5. 2011 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený motív bukového pralesa. Námetom FDC pečiatky je kaligraficky stvárnená koruna stromu.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. Autorom oceľorytiny známky a FDC je František Horniak.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 6. 5. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011