vzad 498 - Známka s personalizovaným kupónom vpred
Známka s personalizovaným kupónom
Katalógové číslo:  498
Autor výtvarného návrhu známky: Natália Gončárová
Deň vydania: 3. 6. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Natália Gončárová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Lukáš Horváth
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 3. 6. 2011 poštovú známku "Známka s personalizovaným kupónom". Označenie T2 50 g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s. Na známke je zobrazený farebný kvet.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 kupónmi. V spodnej časti tlačového listu je umiestnené logo charitatívneho združenia Korytnačky spolu s textom „Výtvarná súťaž profesora Karola Ondreičku MESIAC DETSKEJ TVORBY určená hendikepovaným deťom z celého Slovenska“.
Prítlač na kupónoch je venovaná 20. výročiu založenia časopisu Fifík. Námetom kupónu je logo časopisu.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 3. 6. 2011 s domicilom Bratislava. Motívom FDC je niekoľko farebných kvetov s jedným dominantným kvetom v strede motívu. Motívom FDC pečiatky je hlavička kvetu vytvorená z niekoľkých zatočených špirál.
Autorom výtvarného návrhu známky a FDC je Natália Gončárová. Autorom výtvarného návrhu FDC pečiatky je Lukáš Horváth. Všetky tri motívy boli vytvorené v rámci výtvarnej súťaže hendikepovaných detí. Súťaž MESIAC DETSKEJ TVORBY (s vybranou témou „Nakreslím si detskú kvetinovú poštovú známku“) nesie meno významného výtvarníka prof. Karola Ondreičku. Organizovalo ju charitatívne združenie Korytnačky.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava technikou viacfarebného ofsetu.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 6. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011