499 - Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského

 

vzad 499 - Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského vpred
Historické výročia
150. výročie Memoranda národa slovenského
Katalógové číslo:  499
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 6. 6. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Piačka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 400 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 6. 6. 2011 poštovú známku "Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského" nominálnej hodnoty 1,20 €.
Známka vychádza vo forme hárčeka vytlačeného technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácií s viacfarebným ofsetom. Rozmery známky sú 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku). Hárček vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na známke sú zobrazené portréty dvoch hlavných organizátorov memorandového zhromaždenia Š. M. Daxnera a J. Francisciho spolu s anjelom (predstavujúcim slobodu), ktorý trhá putá mladíkovi (predstavujúceho Slovensko). Na hárčeku sú zobrazené portréty viacerých národovcov zúčastnených na zhromaždení v Martine, spolu s okrídleným mládencom (predstavujúcim národného génia) kráčajúcim do budúcej slobodnej krajiny.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 6. 6. 2011 a domicilom Martin. Motívom FDC je štylizovaný orol chrániaci predstaviteľov zástupcov národa. Námetom FDC pečiatky je lipová ratolesť.
Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka, autorom oceľorytiny známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochých platní.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 6. 6. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011