vzad 500 - Historické vozidlá - Aerodynamická Tatra 87 vpred
Historické vozidlá
Aerodynamická Tatra 87
Katalógové číslo: 500
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Autor rytiny známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 1. 7. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ľubomír Žálec
Autor rytiny FDC: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 1. 7. 2011 poštovú známku „Technické pamiatky: Historické vozidlá - aerodynamická Tatra 87“ nominálnej hodnoty 0,80 €.
Na poštovej známke je vyobrazená aerodynamická Tatra 87 v dvoch pohľadoch, spolu s historickým logom automobilky.
Známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 1. 7. 2011 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený technický výkres vozidla pri pohľade zboku a zhora. Motívom FDC pečiatky je čelný pohľad na vozidlo s tromi prednými svetlami.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič. Autorom oceľorytiny známky a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 7. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011