501 - Historické vozidlá - Aero 30

 

vzad 501 - Historické vozidlá - Aero 30 vpred
Historické vozidlá
Aero 30
Katalógové číslo: 501
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Komáček
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 1. 7. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Komáček
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Autor rytiny FDC: Marián Komáček
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 1. 7. 2011 poštovú známku „Technické pamiatky: Historické vozidlá - Aero 30“ nominálnej hodnoty 0,40 €.
Na poštovej známke je vyobrazené historické vozidlo Aero 30 z jeho predného pohľadu.
Známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 1. 7. 2011 a domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený pohľad na masku auta, spolu so zrkadlovým obrazom evokujúcim tvar krídiel. Motívom FDC pečiatky je klaksón vozidla.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Marián Komáček. Autorom oceľorytiny známky je František Horniak.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – intaglio, líniová tlač z hĺbky plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 7. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011