502 - Osobnosti: Ján Cikker (1911 - 1989)

 

vzad 502 - Osobnosti: Ján Cikker (1911 - 1989) vpred
Osobnosti
Ján Cikker (1911 - 1989)
Katalógové číslo: 502
Autor výtvarného návrhu známky: Katarína Slaninková
Deň vydania: 29. 7. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 500 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Katarína Slaninková
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Katarína Slaninková
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 29. 7. 2011 poštovú známku „Osobnosti: Ján Cikker (1911 - 1989)“ nominálnej hodnoty 0,50 €.
Na poštovej známke je zobrazený portrét skladateľa Jána Cikkera z profilu.
Známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou ofset Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 29. 7. 2011 a domicilom Banská Bystrica. Motívom FDC sú vo voľnom autorskom vyjadrení zobrazené „letiace noty“. Motívom FDC pečiatky je štylizovaný husľový kľúč stvárnený do tvaru elipsy.
Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je Mgr. art. Katarína Slaninková.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebný ofset.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 29. 7. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011