503 - Bienále ilustrácií Bratislava 2011

 

vzad 503 - Bienále ilustrácií Bratislava 2011 vpred
Bienále ilustrácií Bratislava 2011
Katalógové číslo: 503
Autor výtvarného návrhu známky: Martina Matlovičová-Králová
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 2. 9. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydáva 2. 9. 2011 poštovú známku "Bienále ilustrácií Bratislava 2011" nominálnej hodnoty 0,40 €. Motívom známky je ilustrácia z knihy Tracyho tiger od slovenskej autorky Martiny Matlovičovej-Královej, ktorú medzinárodná porota ocenila na 22. ročníku Bienále ilustrácií Bratislava 2009. Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou ofset Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 2. 9. 2011 a domicilom Bratislava. Motívom FDC je ďalšia ilustrácia z ocenenej knihy. Motívom FDC pečiatky je štylizovaná kresba tigra. Autorom grafickej úpravy známky a FDC, ako aj výtvarného návrhu pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka. FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – viacfarebný ofset. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 9. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011