vzad 504 - Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870) vpred
Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870)
Katalógové číslo: 504
Autor výtvarného návrhu známky: Ivan Schurmann
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 22. 9. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácií s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Ivan Schurmann
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ivan Schurmann
Rytina FDC: Vieroslav Ondrejička
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 22. 9. 2011 poštovú známku "Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870)" nominálnej hodnoty 0,40 €.
Na známke je portrét Michala Miloslava Hodžu a doplňujúci motív v tvare otvorenej knihy s kalamárom a perami na písanie.
Poštovú známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 22. 9. 2011 a domicilom Bratislava. Hlavným motívom FDC je kostol v Liptovskom Mikuláši (pravdepodobne spojený aj so školou, ktorú M. M. Hodža navštevoval), spolu s bibliou a svietnikom. Motívom FDC pečiatky je faksimile podpisu M. M. Hodžu.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Ivan Schurmann. Autorom oceľorytiny známky je akad. mal. Rudolf Cigánik, autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Vieroslav Ondrejička.
FDC vytlačila TAB, s. r. o., Bratislava, technika tlače – jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 22. 9. 2011 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011