vzad 505 - Ochrana prírody: Drop fúzatý (Otis tarda) vpred
Ochrana prírody: Drop fúzatý (Otis tarda)

Cena ministra za rok 2011
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo: 505
Autor výtvarného návrhu známky: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 14. 10. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 100 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Ing. Peter Trokan
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 14. 10. 2011 poštovú známku Ochrana prírody: Drop fúzatý (Otis tarda) nominálnej hodnoty 1,10 €.
Na poštovej známke je zobrazený samček so samičkou dropa fúzatého.
Poštovú známku rozmerov 30,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravenom tlačovom liste so štyrmi známkami.
Na UTL sú umiestnené dve vertikálne spojené dvojice známok, okolo ktorých sú znázornené reálie z prírodného prostredia dropa fúzatého. V hornej časti UTL, vľavo a vpravo, sa nachádzajú kupóny s ďalšími dropmi, samička vľavo, samec vpravo.
V dolnej časti UTL je zobrazené logo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania (FDC) s pečiatkou FDC s dátumom vydania 14. 10. 2011 a domicilom Bratislava. Motívom FDC je drop fúzatý, zakliesnený v ostnatom drôte. Motívom pečiatky FDC sú vajíčka v hniezde z ostnatého drôtu. (Obidva motívy poukazujú na to, že drop fúzatý je ohrozeným a chráneným druhom.)
Autorom výtvarného návrhu známky, tlačového listu, FDC, pečiatky FDC, ako aj autorom oceľorytiny známky, tlačového listu a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
FDC vytlačil Ing. Peter Trokan jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 10. 2011 až do odvolania.

 
11505tlm
Obsah 1993-2010
Rok 2011