vzad 506 - Vianoce 2011: Ľudový motív vpred
Vianoce 2011: Ľudový motív
Katalógové číslo: 506
Autor výtvarného návrhu známky: Marianna Varcholová
Deň vydania: 11. 11. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 880 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marianna Varcholová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marianna Varcholová
Rytina FDC: Ľubomír Žálec
Tlačiareň FDC: Ing. Peter Trokan
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 11. 11. 2011 poštovú známku Vianoce 2011: Ľudový motív nominálnej hodnoty 0,40 €.
Hlavným námetom známky je vianočný medovník v tvare ryby.
Známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami a na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 čistými prítlačovými kupónmi s aplikovanou vôňou škorice.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom vydania 11. 11. 2011 a domicilom Bratislava. Prítlač na FDC tvorí vianočný medovník v tvare zvončeka so stuhou. Motívom pečiatky FDC je štylizovaný vianočný stromček.
Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Varcholová. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec.
FDC vytlačil Ing. Peter Trokan jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 11. 11. 2011 až do odvolania.


 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011