vzad 507 - Umenie: Ján Sambucus (1531 – 1584) vpred
Umenie: Ján Sambucus (1531 – 1584)
Katalógové číslo: 507
Autor grafickej úpravy známky: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 25. 11. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 90 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Ing. Peter Trokan
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 25. 11. 2011 poštovú známku „Umenie: Ján Sambucus (1531 – 1584)“ nominálnej hodnoty 1,20 €.
Ústredným motívom známky je portrét významného renesančného učenca, polyhistora, lekára, básnika, chýrneho zberateľa a editora antických diel, Jána Sambuca, ktorý sa podpisoval Ioannes Sambucus Pannonius Tyrnaviensis.
Grafickú úpravu známky a jednofarebnú ryteckú transkripciu diela vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik.
Známku s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom (1 farba) tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami. V strede tlačového listu (po jeho celej šírke) je umiestnená reliéfna tlač s motívom z titulnej strany zbierky Emblemata (autor zbierky: J. Sambucus), vytlačená technikou slepotlače. V spodnej časti tlačového listu sa nachádza text „50. výročie založenia Galérie mesta Bratislavy“, spolu s logom galérie.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom vydania 25. 11. 2011 a domicilom Trnava. Prítlač na FDC tvorí figurálny motív zo zbierky Emblemata, v ryteckej transkripcii od akad. mal. Rudolfa Cigánika. Motívom pečiatky FDC je stvárnenie J. Sambuca ako komplexnej humanistickej osobnosti, z voľnej tvorby autora.
FDC vytlačil Ing. Peter Trokan jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 25. 11. 2011 až do odvolania.


 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011