vzad 508 - Deň poštovej známky: Historická poštová schránka vpred
Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
Katalógové číslo: 508
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Peter Augustovič
Deň vydania: 2. 12. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Rytina FDC: Ľubomír Žálec
Tlačiareň FDC: Ing. Peter Trokan
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 12. 2011 poštovú známku (s kupónom) „Deň poštovej známky: Historická poštová schránka“ nominálnej hodnoty 0,50 €.
Hlavným motívom známky je exponát zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch, ktorý sa používal v 19. storočí v piešťanských kúpeľoch ako prenosná schránka na listy. Do zbierok múzea ju darovali Erdödyovci. V dobových materiáloch z rokov 1837 a 1838 sa uvádza, že počas kúpeľnej sezóny zabezpečovala písomnú korešpondenciu hostí v kúpeľoch hlohovecká pošta.
Všeobecne ide o prenosnú kazetu v tvare knihy používanú vo vozovej pošte, ktorá bola predchodcom prepravky na prevoz cenín a iných cenných zásielok používaných v poštovej službe dodnes. Známka je doplnená detailom dobovej rytiny postilióna. Na kupóne je zobrazená plechová poštová schránka systému Paris v secesnej úprave, zo zbierok Poštového múzea v Prahe, z prelomu 19. a 20. storočia.
Známku s rozmermi 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) s kupónom, vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom vydania 2. 12. 2011 a domicilom Bratislava. Motívom FDC je vyberač poštových schránok, stvárnený podľa predlohy z konca 19. storočia. Motívom FDC pečiatky je prototyp poštovej schránky systému Vrzba z 30. rokov 20. storočia.
Autorom výtvarného návrhu známky, kupónu, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
FDC vytlačil Ing. Peter Trokan jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 12. 2011 až do odvolania.


 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011