vzad 509 - Umenie: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy  
Umenie: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy

Cena ministra za rok 2011
( Najkrajšia známka roka - Najlepšia rytina )

Katalógové číslo: 509
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 13. 12. 2011
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   
Rytina FDC: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Ing. Peter Trokan
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 13. 12. 2011 poštovú známku „Umenie: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy“ nominálnej hodnoty 1,60 €.
Známka s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme hárčeka vytlačeného technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne v kombinácií s viacfarebným ofsetom. Hárček vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na hárčeku je zobrazený oltárny obraz Svätá Anna Samotretia od neznámeho maliara, z roku 1513, známy aj pod menom Metercia z Rožňavy, resp. Rožňavská Metercia, s dobovým zobrazením ťažby a spracovania rudy v okolí mesta. Ide o obraz z farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Na známke sú sv. Anna a Panna Mária s Ježiškom. Autorom ryteckého prepisu diela je František Horniak.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom vydania 13. 12. 2011 a domicilom Rožňava. Prítlač na FDC tvorí detail z obrazu - anjeli hrajúci na hudobných nástrojoch v korune stromu. Motívom pečiatky FDC je ďalší detail z obrazu – anjel hrajúci na lutne.
FDC vytlačil Ing. Peter Trokan jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne. Motív FDC tvorí výrez z líniovej rozkresby hárčeka. Autorom oceľorytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 13. 12. 2011 až do odvolania.


 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2011