510 - Piaristický kostol v Prievidzi vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska
Piaristický kostol v Prievidzi
Katalógové číslo: 510
Autor výtvarného návrhu známky: Rudolf Cigánik
Autor grafickej úpravy známky: Peter Augustovič
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 27. 1. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22,0 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 1. 2012 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Piaristický kostol v Prievidzi“ nominálnej hodnoty 0,80 €.
Motívom poštovej známky je anjel sediaci na rímse oltára od Dionýza Stanettiho. Známku rozmerov 22 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 1. 2012 a domicilom Prievidza. Hlavným motívom prítlače na FDC je pohľad na kostol z jeho čelnej a bočnej strany. Námetom FDC pečiatky je písmeno P (Prievidza), vytvorené kresbou barokového anjelika so zdvihnutými rukami, ktorá je doplnená textom domicilu.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, FDC pečiatky, ako aj autorom oceľorytiny známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. Autorom grafickej úpravy známky je akad. mal. Peter Augustovič.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technika tlače - jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 1. 2012 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2012