vzad 511 - Jonáš Záborský (1812 - 1876) vpred
Osobnosti
Jonáš Záborský (1812 - 1876)
Katalógové číslo: 511
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Autor líniovej rozkresby známky: Martin Činovský
Deň vydania: 3. 2. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset v kombinácii s líniovou rozkresbou
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok:  300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 3. 2. 2012 poštovú známku „Osobnosti: Jonáš Záborský (1812 - 1876)“ nominálnej hodnoty 0,40 €. Motívom poštovej známky je portrét Jonáša Záborského s dizajnom pozadia na spôsob guilloche. Známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou ofset (v kombinácii s líniovou rozkresbou) tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 3. 2. 2012 a domicilom Prešov. Hlavným motívom prítlače na FDC je ilustrácia satirickej prózy Faustiáda od Jonáša Záborského. Námetom FDC pečiatky je „dračie pero“ s monogramom.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je doc. Igor Benca, akad. mal., autorom líniovej rozkresby známky je doc. Martin Činovský, akad. mal. ArtD. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technika tlače - jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 2. 2012 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2012