512 - Samo Chalupka (1812 - 1883)

 

vzad 512 - Samo Chalupka (1812 - 1883) vpred
Osobnosti
Samo Chalupka (1812 - 1883)
Katalógové číslo: 512
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Autor líniovej rozkresby známky: Martin Činovský
Deň vydania: 27. 2. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset v kombinácii s líniovou rozkresbou
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Karol Felix
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 27. 2. 2012 poštovú známku „Osobnosti: Samo Chalupka (1812 - 1883)“ nominálnej hodnoty 0,50 €.
Motívom poštovej známky je portrét Sama Chalupku s dizajnom pozadia na spôsob guilloche. Známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou ofset (v kombinácii s líniovou rozkresbou) tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. 2. 2012 a domicilom Horná Lehota. Hlavným motívom prítlače na FDC je symbolický meč slovanského typu s pozadím symbolickej slovenskej krajiny. Námetom FDC pečiatky je vrch s faksimile podpisu Sama Chalupku.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix, autorom líniovej rozkresby známky je doc. Martin Činovský, akad. mal. ArtD. Autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technika tlače - jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 2. 2012 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2012